Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ve Kurs Programları Hakkında

ALES Nedir, Kimler Girebilir?

ALES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olup, üniversitelerdeki akademik kadrolara atanmak, lisansüstü (yüksek lisans) ya da doktora eğitimine başvurmak için girilmesi gereken bir sınavdır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez yapılır.

ALES Puanı Alt Sınırı Var Mıdır?

Tüm üniversite kurumları, lisansüstü eğitim programlarına başvuran öğrencilerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ALES puanlarını kullanırlar. Üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına öğrenci seçiminde ALES puanını, en az %50 olmak şartıyla, hangi oranda değerlendirmeye alacaklarını kendileri belirler. Adayların puanları ne kadar yüksek olursa seçilme olasılıkları da o kadar yüksek olur. Her üniversitenin kendine özgü değerlendirme kriterleri mevcuttur.  Üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için ve ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için alt sınır 70 puandır.

Her aday ALES’e birden fazla girebilir ve en yüksek puana sahip ALES sonucunu (geçerlilik süresi bulunan) kullanma hakkına sahiptir. Yani en son girdikleri ALES puanını kullanma zorunlulukları yoktur.

ALES’in Kapsamı

Sınavda adaylara, sayısal bölümde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümde de yine 40’ar sorudan oluşan iki testin (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer aldığı sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanır.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşurken, Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur.

Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabilecekleri gibi, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soruyu da cevaplandırabilirler.

Sayısal Ağrılıklı, Sözel Ağırlıklı ve Eşit Ağırlıklı Puan olmak üzere üç farklı puan türünden değerlendirme yapılmaktadır. Adaylar başvurmayı düşündükleri bölümün ALES puan şartına göre testleri çözmeleri gerekir.

ALES ve e-ALES Ne Zaman Düzenlenecek?

2016 ALES Sonbahar Dönemi 18 Aralık 2016 tarihinde, 2017 ALES İlkbahar Dönemi 07 Mayıs 2017, 2017 ALES Sonbahar Dönemi ise 19 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecektir.

ALES ile ilgili yeni bir değişiklik ise 2017 yılı itibarıyla, yılda iki defa olacak şekilde e-ALES (Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) düzenlenecektir. ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre e-ALES ilk kez 12 Şubat 2017 tarihinde uygulanacaktır.

ALES’e Hazırlanan Adaylara Tavsiyeler

ALES, 4 bölümden oluşan bir test olsa da, adaylar başvurmayı düşündükleri yüksek lisans programının ALES puan şartına göre testleri çözmeleri gerekir. Örnek verecek olursak başvurulacak yüksek lisans programının kabul ettiği ALES puan türü Sözel ise; adayların ALES’te Sözel 1, Sözel 2 ve Sayısal 1 bölümlerini çözmeleri gerekir. Sayısal 2 bölümünün sözel bölüm mezunlarının ALES sözel puanına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. Başvurulacak yüksek lisans programının kabul ettiği ALES puan türü Eşit Ağırlık ise; adayların ALES’te Sayısal 1, Sayısal 2 ve Sözel 1 bölümlerini çözmeleri gerekir. Sözel 2 bölümünün ALES eşit ağırlık puanına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.

Sınav süresini etkili kullanabilmek için çok soru çözmeniz gerekiyor. Deneme sınavlarıyla eksik konuları tespit edip, her bir denemeden sonra cevapları kontrol edip yanlış cevaplar incelenmeli, yanlışın bilgi eksikliğinden mi yoksa süre sıkıntısından mı olduğu tespit edilmelidir.

ALES kurslarımızda Matematik, Türkçe, Sayısal Mantık, Sözel Mantık dersleri verilmektedir. Sayısal ve Sözel Mantıkta pratik yollar öğretilerek tüm soruları zorlanmadan kolayca çözebilmeleri sağlanır. Sınava yönelik etkili eğitim sistemimiz ile adayların yıl içerisinde uygulanan soru çözüm grupları, birebir etütler, deneme sınavları ile eksikliklerini tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Penta Akademi olarak amacımız, yüksel lisans, doktora adaylarımızın ALES maratonuna en doğru şekilde hazırlanmasını sağlamak ve onların başarılarıyla onur duymaktır.